30. 05. 2019 Zodpovedné podnikanie

Diverzita zamestnancov obohacuje celú firmu

Spoločnosti Slovenská sporiteľňa a Vacuumlabs chcú vynahradiť neschválené dotácie na podporu kultúrnych aktivít LGBTI ľudí

Diverzita vo firemnom prostredí, ale aj v spoločnosti búra stereotypy a dáva príležitosť všetkým bez rozdielu veku, farby pleti, pohlavia či sexuálnej orientácie. V posledných týždňoch však podpora rozmanitosti dostala hneď niekoľko skúšok. Jedným z mnohých príkladov sú odmietnuté dotácie pre LGBTI podujatia. Práve na túto udalosť sa rozhodli zareagovať signatári Charty diverzity Slovensko – Slovenská sporiteľňa a Vacuumlabs, ktoré dnes pri príležitosti Dňa diverzity podporili mimovládne organizácie.

Firmy chcú vynahradiť neschválené dotácie

Mimovládne organizácie Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadlo NOMANTINELS v nadväznosti na zamietnutie žiadostí o dotácie na podporu znevýhodnených skupín zverejnili výzvu na podporu kultúrnych aktivít LGBT ľudí na Slovensku. Partnerom výzvy sa stala Slovenská sporiteľňa, signatár Charty diverzity, ktorá dlhodobo podporuje projekty, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám obyvateľstva. „Sme presvedčení, že všetci ľudia majú rovnaké práva a že pre modernú krajinu je rôznorodosť prospešná. Práve kultúra a umenie nám totiž dokážu sprostredkovať nový uhol pohľadu a pomôžu pochopiť problémy, s ktorými sa menšiny stretávajú,“ uviedla  Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Najväčšia slovenská banka organizátorom daruje 3 000 eur a poskytne ďalších až 6 000 eur ako tzv. „matching“, v rámci ktorého zdvojnásobí vyzbieranú sumu. Každé euro, ktoré v rámci kampane podporovatelia pošlú, bude mať vďaka Slovenskej sporiteľni dvojnásobnú hodnotu. Do výzvy sa zapojila aj spoločnosť Vacuumlabs, ktorá sa práve dnes stala signatárom Charty diverzity. Mimovládne organizácie sa firma rozhodla podporiť sumou 10-tisíc eur.  Matej Ftáčnik z Vacuumlabs na dnešnom stretnutí vyzval aj ďalšie firmy, aby sa pridali k výzve. Detaily výzvy sú dostupné na stránke www.zafarebnukulturu.sk.

Chartu diverzity podpísalo už 65 firiem

Dobrovoľná iniciatíva Charta diverzity Slovensko bola spustená 30. mája 2017. Odvtedy ju podpísalo už 65 signatárov, medzi ktorými sú firmy, štátne inštitúcie, médiá či ambasády a týka sa viac ako 65-tisíc zamestnancov. Novými signatármi, ktorí sa dnes svojím podpisom zaviazali k rovnakému zaobchádzaniu a k podpore diverzity a inklúzie na pracovisku sú: Adidas, Citibank Europe plc –  pobočka zahraničnej banky, Francúzsko-slovenská obchodná komora, GA Drilling, Jobintegra, KOSIT, Letmo SK, Lidl SR, Mondelez, Orange Slovensko, Pixel Federation, Salesianer Miettex, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Tesco Stores SR a Vacuumlabs.

Zamestnávanie bez predsudkov

Ďalšou z firiem, ktoré sa pridávajú k Charte diverzity, je aj spoločnosť KOSIT. Tá sa k myšlienke prelamovania predsudkov pri zamestnávaní hlavne voči Rómom hlási verejne prostredníctvom svojich náborových kampaní. „U nás sú dvere otvorené pre každého pracovitého človeka. Tento prístup nám v štandardnej sezóne garantuje dostatok pracovníkov a preto si môžeme dovoliť odmietnuť agentúrne ponuky na pracovníkov zo zahraničia. Sme presvedčení, že prácu treba prioritne ponúkať domácim, bez ohľadu na ich vek, či etnický pôvod. Verím, že tým inšpirujeme aj iné firmy k prelamovaniu rôznych stereotypných predstáv pri zamestnávaní. Nám sa táto cesta osvedčila,“ vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT.

O Charte diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou. Svoju národnú chartu v súčasnosti má už 21 krajín Európskej únie, medzi nimi aj Slovensko. Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis, ktoré je administrátorom Charty diverzity Slovensko, organizuje odborné podujatia na témy rôznorodosti a inklúzie a publikuje k nim aj praktické odporúčania pre firmy. V minulosti sa v rámci diverzity venovalo témam ako podpora zamestnávania marginalizovaných Rómov, LGBT inklúzia na pracovisku či podpora kariérneho rastu žien.

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram