Nadácia Pontis prepája svoje skúsenosti v téme vzdelávania a inklúzie, s dlhoročnou prácou s pro bono expertmi a firmami, aby spoločne podporovali tvorivosť a podnikavosť u mladých ľudí z rôznych prostredí a s rôznymi možnosťami.

Výkonný tím Nadácie Pontis

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

V tíme inklúzie má na starosti nadačné fondy Johnson Controls, Philip Morris a Mercedes Benz Financial Services, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii ľudí na okraji. Zároveň koordinuje pilotný projekt mimoškolských centier so zapojením expertných dobrovoľníkov.

Miriam Bachledová

projektová manažérka

0918 985 219
miriam.bachledova@nadaciapontis.sk

Miriam je súčasťou tímu inklúzie, kde pracuje na projekte Budúcnosť INAK. Je súčasťou realizácie pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave, kde zabezpečuje obsahovú časť projektu zameranú na vzdelávanie a priamu prácu s deťmi.

Jana Žišková

programová manažérka

0905 281 111
jana.ziskova@nadaciapontis.sk

Jana sa v rámci tímu inklúzie podieľa na realizácii pilotného mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Zabezpečuje sieťovanie lokálnych partnerov zapojených do programu a zastrešuje inštitucionálny fundraising.

Jana Trubačová

PR manažérka

0905 900 426
jana.trubacova@nadaciapontis.sk

Janka zastrešuje všetky PR aktivity pre tím inklúzie, napríklad Budúcnosť INAK, Nadačný fond Telekom, Srdce pre deti, ale aj pre tím komunity, napríklad podujatie Naše Mesto, hnutie Giving Tuesday i portál Dobrá krajina.

História a príbeh Nadácie Pontis

Poradná rada

Peter Dráľ


Peter je riaditeľom OZ Nové školstvo a analytikom v projekte To dá rozum. Vyše 8 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, spolu-založil kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Pomáha tiež skúmať intervencie na zmierňovanie predsudkov v spoločnosti.

Peter Hulényi


Peter je vedúcim Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive. Vo svojej roli veľvyslanca sa podieľal nielen na šírení dobrej praxe izraelského start-up ekosystému na Slovensko, ale aj podpore vzdelávania. Peter pôsobil aj ako riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Martina Šturdíková


Martina je výkonnou riaditeľkou a softvérovou inžinierkou vo svetovej banke JP Morgan Chase & Co. Angažuje sa tiež v dobrovoľníckych činnostiach zameraných pre rast a podporu žien v technológiach. Je členkou dozornej rady Aj Ty v IT.

Anna Symington-Maar


Anna rozbiehala Teach for Slovakia, kde nastavila rozvojový program inkluzívnej práce s deťmi a rozvoja líderských zručností. Vyštudovala filozofiu a fyziku na King’s College v Londýne a medzinárodné vzdelávanie na Oxforde. Počas kariéry učila deti zo znevýhodnených komunít v Nepále, Kolumbii, Thajsku či v Londýne.

Janette Motlová Maziniová


Janette je šéfkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Predtým pôsobila v NO Od emócii k poznaniu – Eduma, kde pomáhala majoritnej spoločnosti pochopiť a pracovať so skupinami na okraji. Je držiteľkou Novinárskej ceny a zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia.

Tatiana Švrčková


Senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom má starosti má zodpovedné podnikanie, filantropiu a korporátny sponzoring. Telekom zastupuje v združeniach ako BLF, ASFIN, Engage. Stála pri zrode programu Mobilný pedagóg, či Fondu pre transparentné Slovensko.

Jakub Šimek


Jakub pracoval v Nadácii Pontis vyše 12 rokov a mal na starosti projekty globálneho vzdelávania. Programy Sote ICT a Sote Hubs v Keni, pomáhajú mladým začínajúcim podnikateľom a start-upom už od strednej školy. Venuje sa aj podpore sociálnych inovácií a projektu Soci SDGs.

Marek Zámečník


Marek založil start-up inkubátor RubixLab a v roku 2016 spoluzaložil 0100 Ventures, ktoré poskytujú startupom co-workingové priestory 0100 Campus a organizujú startup konferencie. Pôsobí aj ako CEO Vestberry, ktoré poskytuje analytický softvér pre private equity investorov.

Vladimír Eliáš


Momentálne pracuje ako CEO pre MasterApp v San Franciscu. Je zodpovedný za otvorenie pobočky v USA, sieťovanie, konzultačné procesy a hľadanie obchodných príležitostí. Stojí za projektami ako Eatster, Moderný Občan alebo Tasty.

Bol som svedkom toho, ako sa stal analogický izraelský program Unistream jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších iniciatív v krajine. Program nielen funguje, ale výrazne mení inovačné prostredie a vzdelávací ekosystém v Izraeli. Budúcnosť INAK má rovnako veľký potenciál. Možnosť prispievať k vytváraniu nových príležitostí pre nadaných mladých ľudí v znevýhodnených komunitách prináša obrovské vnútorne uspokojenie.

Peter Hulényi

Ak dokážeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a programy pre všetky skupiny detí a mládeže, nech sa narodia kdekoľvek a komukoľvek, môžeme začať veriť tomu, že naša krajina môže byť vyspelou spoločnosťou.

Janette Motlová Maziniová

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram