Darcovský program Philip Morris International

Darcovský program Philip Morris International podporuje tému ľudí bez domova a sociálnej inklúzie v Nadácii Pontis už od roku 2016.

Cieľom programu je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre ľudí bez domova. Ide najmä o podporu v oblasti dostupnosti existenčných služieb (nocľah, strava), pomoc v oblasti bývania, vzdelávania a práce, zdravia, psychoterapie, duchovnej podpory a integrácie do spoločnosti. Za rovnako dôležité považuje tento darcovský program aj vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti  a búranie mýtov o ľuďoch žijúcich na ulici.

V roku 2018 boli z darcovského programu podporené tieto organizácie:

  • Organizácia Black white horse, ktorá vďaka podpore vytvorí bezbariérový prístup na terapie pre zdravotne znevýhodnenú mládež.
  • Divadlo bez domova bude vďaka podpore počas roka 2019 pracovať s ľuďmi na okraji na dramatoterapii a odohrá nové hry PM 2019.
  • Nadácia Cvernovka vďaka podpore vytvorí viac možností pre talentované mamičky podporou vstupu do co-workingu a škôlky v rámci ich centra.
  • OZ Vagus podporil Integračné centrum zamerané na ukončenie bezdomovectva.
  • Okrem témy ľudí bez domova podporil darcovský program Philip Morris International aj projekt Advokáti Pro Bono v roku 2018 a v roku 2019 pilotný program Budúcnosť INAK.