Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277
tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Tomáš je zodpovedný za proces výberu inovatívnych vzdelávacích prístupov do programu Generácia 3.0. Na starosti má aj koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Dominika Hroššová

programová manažérka

0910 761 322
dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

Má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Generácia 3.0. Zodpovedá aj za koordináciu EDUpointov.

Matúš Labanc

programový manažér

0907 392 200
matus.labanc@nadaciapontis.sk

V rámci programu Generácia 3.0 na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora a prípravu EDUfestu. Zároveň sa podieľa na príprave Mapy sociálnych inovátorov.

Katarína Obuchová

PR manažérka

0918990676
katarina.obuchova@nadaciapontis.sk

Katarína je súčasťou PR tímu, v rámci ktorého zastrešuje všetky komunikačné aktivity pre tím vzdelávania a pre Budúcnosť INAK.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.