Zamestnanecký grantový program

Každoročne vyhlasujeme v rámci Accenture nadačného fondu Zamestnanecký grantový program. Každý projekt odporúčajú zamestnanci Accenture, prípadne sa do nich sami zapájajú. Grantový program je súčasťou globálnej stratégie Accenture, ktorej cieľom je do roku 2020 zvýšiť zručnosti 1,2 milónom ľudí, aby si mohli následne nájsť prácu, alebo si založiť svoj vlastný biznis.

Accenture podporuje zo svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis neziskové projekty do výšky 2000 eur. Výsledkom by mali byť získané zručnosti, ktoré môžu byť uplatnené pri získaní zamestnania, alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Podporili sme napríklad rodiny v núdzi, ktoré získali vedomosti k začatiu vlastného podnikania v oblasti poľnohospodárstva. Občianske združenie Misia Mladých vybralo tekvice ako nenáročné plodiny, ktoré sa ľahko pestujú aj v oravských podmienkach a je možné ich predávať prostredníctvom predaja z dvora, resp. ako prebytky z vlastnej produkcie. Vďaka zakúpeným semiačkam, poskytnutým teoretickým a praktickým vedomostiam sa rodinám podarilo vypestovať niekoľko stoviek kíl tekvíc, z ktorých časť spotrebovali doma a časť predali, čím si zlepšili aj rodinný rozpočet. Projekt pomohol 17 rodinám v núdzi, ktoré si mohli na základe nadobudnutých vedomostí finančne prilepšiť.

Pomohli sme aj pri prevádzkovaní služby Nosičov batožín Nota bene. Vďaka projektu sa podarilo zamestnať 10 ľudí bez domova ako nosičov batožiny a na základe ich skúseností zozbierať informácie potrebné na uskutočnenie systémových zmien v oblasti zamestnávania/oddlžovania ľudí bez domova.

V rámci zamestnaneckého grantového programu podporujeme:

  1. prípravu a zabezpečenie rekvalifikačných kurzov,
  2. tréningy pre znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky,
  3. realizovanie všeobecných zručností pre nájdenie si zamestnania – písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností, absolvovanie intershipu
  4. tréningy na finančnú gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. životných zručností (soft skills),
  5. realizáciu aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne znevýhodnených skupín – rozvoj chránených dielní

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.