Index udržateľnosti občianskej spoločnosti

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Viac ako 20 rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 24 krajinách. Skúma prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Celková udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti sa v roku 2020 mierne zhoršila. Negatívny vývoj nastal v oblastiach: organizačné kapacity, finančná životaschopnosť, obhajoba záujmov, poskytovanie služieb. Tieto zmeny sa prejavili hlavne v dôsledku pandémie COVID-19. Jej vplyvom organizácie občianskej spoločnosti čelili dramatickému nárastu dopytu po službách na riešenie zdravotných, sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie. Museli čeliť obmedzeniam, ktoré zaviedla vláda, s cieľom obmedziť šírenie vírusu. Ekonomické dopady pandémie ovplyvnili finančnú životaschopnosť organizácií občianskej spoločnosti. V ostatných aspektoch udržateľnosti organizácií občianskej spoločnosti nenastali významné zmeny. 

Prečítajte si Index udržateľnosti občianskej spoločnosti za SlovenskoIndex udržateľnosti občianskej spoločnosti za všetky krajiny v anglickom jazyku nájdete TU

K 31. decembru 2021 bolo na Slovensku aktívnych 59 844 organizácií občianskej spoločnosti. Toto číslo zahŕňa:

56 905 občianskych združení

510 neinvestičných fondov

1 778 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby

120 subjektov s medzinárodným prvkom

531 nadácií

Viac informácií

Pre viac informácií o Indexe kontaktujte programovú manažérku:

Martina Hmírová

programová manažérka

0948 217 652
martina.hmirova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a tiež pripravuje každoročnú správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujímajú ju témy zlepšenia narábania s verejnými zdrojmi, zvyšovania transparentnosti a boja proti korupcii.